Niepoprawna pisownia

nie wybaczalna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewybaczalna

Poprawna pisownia