Poprawna pisownia

tak zwane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

takzwane

Niepoprawna pisownia