Poprawna pisownia

nie wiedzieć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewjedzieć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wjedzieć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewiedzieć

Niepoprawna pisownia