Niepoprawna pisownia

genś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gęś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

genź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gęź

Niepoprawna pisownia