Poprawna pisownia

nie w pełni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niew pełni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewpełni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wpełni

Niepoprawna pisownia