Niepoprawna pisownia

11 sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

11 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o jedenastym dniu sierpnia, nie zaś o jedenastym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

11. sierpnia

Niepoprawna pisownia