Niepoprawna pisownia

nie uzyskane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuzyskane

Poprawna pisownia