Niepoprawna pisownia

nie uregulowanej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuregulowanej

Poprawna pisownia