Poprawna pisownia

dwuznaczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwu-znaczne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu znaczne

Niepoprawna pisownia