Poprawna pisownia

charakter

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo charakter w języku polskim ma kilka znaczeń. Po pierwsze jest to zespół cech psychicznych zazwyczaj stałych, które ma dany człowiek. Charakter oznacza również zespół cech, jakie ma określony przedmiot, zjawisko, które wyróżniają je od innych podobnych przedmiotów i zjawisk. Charakterem jest też nazywana postać literacka, która ma nadane indywidualne cechy psychiczne i zewnętrzne.
Rzeczownik w rodzaju męskim, charakter jest wyrazem zapożyczonym. Pochodzi prawdopodobnie z języka łacińskiego character lub greckiego χαρακτήρ (charaktḗr) w znaczeniu to, co wydrążaniu (charassō) służy. W wyrazach zapożyczonych ch piszemy zgodnie z oryginalną pisownią. Kolejną regułą wyjaśniającą poprawną pisownię wyrazu charakter przez ch bezdźwięczne jest też występowanie ch na początku wyrazu, bezpośrednio przed samogłoską.

Przykłady poprawnej pisowni

Czarny charakter z jego powieści na końcu okazał się być dobrym, ale zagubionym człowiekiem.
Twój charakter nie jest żadnym charakterem, ale zwyczajnym charakterkiem.
Ona ma bardzo zły charakter – jest opryskliwa, złośliwa i po prostu wredna.


Niepoprawna pisownia

harakter

Niepoprawna pisownia