Niepoprawna pisownia

nie umiejentne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieumiejętne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie umiejętne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieumiejentne

Niepoprawna pisownia