Poprawna pisownia

poczekasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poczekaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poczekarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po czekasz

Niepoprawna pisownia