Niepoprawna pisownia

amólety

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

amulety

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

amóledy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

amuledy

Niepoprawna pisownia