Poprawna pisownia

nie uległ

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuległ

Niepoprawna pisownia