Niepoprawna pisownia

nie typowych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietypowych

Poprawna pisownia