Niepoprawna pisownia

dojigra

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doigra

Poprawna pisownia, znaczenie: doigra się – poniesie skutki złego lub lekkomyślnego postępowania.


Niepoprawna pisownia

do igra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

doi gra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do i gra

Niepoprawna pisownia