Niepoprawna pisownia

został by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zostałby

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz zostać w języku polskim ma kilka znaczeń. Podstawowym jest nie opuścić jakiegoś miejsca, być w tym miejscu. Można też stać się pozostałością po czymś lub stać się czymś bądź kimś. Zostać to również znaczy znaleźć się w jakiejś sytuacji.
Słowo zostałby ma formę osobową trybu przypuszczającego od czasownika zostać – on zostałby. W takiej sytuacji stosuje się regułę ortograficzną, która mówi, że cząstka -by z czasownikami w formie osobowej w języku polskim pisze się łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Przemek zostałby u nas dłużej, gdyby nie problemy ze zdrowiem, jakie dotknęły jego mamę.
Jacek nie zostałby tym, kim jest dzisiaj, gdyby wybrał inne studia.
Mariola zostałaby chętnie z tobą, ale musi iść do domu, gdyż jej mąż wraca wcześniej z pracy.