Poprawna pisownia

członkiń

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

człońkiń

Niepoprawna pisownia