Niepoprawna pisownia

nie szkodliwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieszkodliwa

Poprawna pisownia