Niepoprawna pisownia

nie sympatyczny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa sympatyczny.


Poprawna pisownia

niesympatyczny

Poprawna pisownia