Poprawna pisownia

wyrzyna

Poprawna pisownia, znaczenie: wycinać coś w twardym materiale lub z twardego materiału.

Poprawna pisownia

wyżyna

Poprawna pisownia, znaczenie: obszar położony powyżej 300 m n.p.m. o małej wysokości względnej.


Niepoprawna pisownia

wy rzyna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wy żyna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wyszyna

Niepoprawna pisownia