Niepoprawna pisownia

nie sprawna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesprawna

Poprawna pisownia