Niepoprawna pisownia

nie sprawdzona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesprawdzona

Poprawna pisownia