Poprawna pisownia

nie spełni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niespełni

Niepoprawna pisownia