Niepoprawna pisownia

nie potpisana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepodpisana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pod pisana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepod pisana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie podpisana

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepotpisana

Niepoprawna pisownia