Niepoprawna pisownia

nie przygotowany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzygotowany

Poprawna pisownia