Poprawna pisownia

nie prawdomówność

Poprawna pisownia, uwaga: poprawne wyłącznie jako przeczenie.


Niepoprawna pisownia

nieprawdomówność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prawdo mówność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprawdo mówność

Niepoprawna pisownia