Poprawna pisownia

zaproponuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponuje

Niepoprawna pisownia