Poprawna pisownia

nie zdążyliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezdonżyliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdąrzyliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdążyliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdonżyliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdąrzyliśmy

Niepoprawna pisownia