Niepoprawna pisownia

nie praktyczni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niepraktyczni

Poprawna pisownia