Niepoprawna pisownia

nie wierzący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewierzący

Poprawna pisownia