Niepoprawna pisownia

na kłamie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nakłamie

Poprawna pisownia