Poprawna pisownia

nie potrwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepotrwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepotrfa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie potrfa

Niepoprawna pisownia