Niepoprawna pisownia

nie posiadaniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieposiadaniem

Poprawna pisownia