Poprawna pisownia

nienawidzę

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nienawidzę zapisujemy łącznie. W języku polskim jest reguła, która mówi, że partykułę nie z czasownikami zapisujemy rozdzielnie, jednakże istnieją od niej wyjątki, do których zaliczamy czasowniki, które zostały utworzone od rzeczowników z przedrostkową partykułą nie. Między innymi należy do nich słowo nienawidzić, od którego utworzone jest nienawidzę.
Wyraz nienawidzę oznacza, że podmiot mówiący ma silną awersję do czegoś lub kogoś. Wyrażenie to niesie w sobie duży ładunek emocjonalny. Jest to negatywne odczucie względem konkretnej rzeczy albo osoby.

Przykłady poprawnej pisowni

Nienawidzę, jeśli ktoś stoi nade mną i ciągle mówi, co mam robić, albo prawi mi morały, bo z większością tych słów i tak się nie zgadzam.
Nienawidzę chodzić do piwnicy w tym starym bloku, jest tam ciemno i czuć stęchliznę, a dodatkowo są tam szczury.
Nienawidzę prowadzić konwersacji na forach albo pod filmikami, bo jest tam mnóstwo ekspertów internetowych, znających się na wszystkim.


Niepoprawna pisownia

nie na widze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienawidze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widzę

Niepoprawna pisownia