Poprawna pisownia

będą

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo to należy zapisywać przez samogłoskę na końcu. Będą to odmiana czasownika być, występująca w trzeciej osobie liczby mnogiej trybu oznajmującego w czasie przyszłym. Jest to zgodne z zasadami koniugacji tego czasownika. Niepoprawny zapis, w którym występuje cząstka -om , jest powiązany z gwarą, ale nie ma to wpływu na prawidłową pisownię.
Słowo będą pochodzi od być, a wyraz ten oznacza, że ktoś zajmuje jakieś miejsce w rzeczywistości, istnieje, żyje. Może odnosić się także do przedmiotów, pozwalając opisać ich cechy, stan lub miejsce położenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Ania i Kasia będą na przyjęciu u Kacpra, dlatego spodziewam się, że będzie ciekawie, one zawsze mają coś do opowiedzenia.
One nie będą chciały ze sobą współpracować, znają się od dzieciństwa i nie przepadają za sobą nawzajem.
Kiedy dowiedziała się, że jej koleżanki będą chodziły na tenisa, postanowiła do nich dołączyć.


Niepoprawna pisownia

będom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bendom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bendą

Niepoprawna pisownia