Poprawna pisownia

nie podamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie po damy

Niepoprawna pisownia, wyjątek: damy w znaczeniu wytworne, poważane kobiety, np. „Pojechał nie po damy, lecz po kawalerów”.

Niepoprawna pisownia

niepodamy

Niepoprawna pisownia