Poprawna pisownia

nieksięgowana

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nieksięgowana należy zapisywać łącznie. Jest to połączenie partykuły przeczącej nie z przymiotnikiem, które zgodnie z zasadami pisowni w języku polskim, powinno zawsze zostać zapisane razem.
Nieksięgowana oznacza, że dana rzecz nie została jeszcze wpisana do specjalnego rejestru (księgi rachunkowej), czyli zmiana majątku, która się z tym wiąże, oficjalnie nie została dokonana.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamta nowa faktura wciąż czeka nieksięgowana, więc możesz się nią zająć po przerwie.
Nieksięgowana transakcja może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, jeśli nie zostanie szybko odnotowana.
Nieksięgowane przychody to tak naprawdę przychody na czarno, które są oszustwem.


Niepoprawna pisownia

nie księgowana

Niepoprawna pisownia