Poprawna pisownia

nie podało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie po dało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepodało

Niepoprawna pisownia