Poprawna pisownia

nie pierwszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepierszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pierszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepierwszy

Niepoprawna pisownia