Niepoprawna pisownia

nie od płatność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieodpłatność

Poprawna pisownia, znaczenie: bezpłatnie, bez wymagania wniesienia opłaty.


Niepoprawna pisownia

nie odpłatność

Niepoprawna pisownia