Wyrażenie na pewno jest złożone z przyimka na oraz dawnej (prasłowiańskiej) formy rodzaju nijakiego przymiotnika pewno. Wynika z tego obowiązujący zapis rozdzielny, co ma również zastosowanie w innych, zbliżonych sformułowaniach takich jak: na okrągło, na nowo, na lewo czy na prawo. Wszystkie inne przedstawione poniżej formy pisowni nie są poprawne i przytaczamy je jako przykłady błędnej pisowni. Aby dobrze zrozumieć znaczenie tego zwrotu zapoznaj się z poniższą definicją, a także przykładami użycia w zdaniu. Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy zostawiając pytanie w komentarzu.

Poprawna pisownia

na pewno

Poprawna pisownia, znaczenie: bez wątpienia, z pewnością, bez cienia wątpliwości i z całą pewnością. Jest to fraza przysłówkowa, która nie podlega odmianie. Posiada następujące synonimy: niewątpliwie, z pewnością, bez dwóch zdań, na sto procent i na bank (w mowie potocznej także bankowo i na pewniaka) oraz antonimy takie jak: chyba, prawdopodobnie, być może i może.

Przykłady poprawnej pisowni

Myślę, że nie chciała Cię urazić, na pewno lada chwila wróci i Cię przeprosi.
Na pewno będę o czasie, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się spóźnić.
To nie pierwszy raz, jak Marek odwalił taki numer, na pewno zrobi to jeszcze nie raz!
Na pewno nie zdam tego egzaminu, nie zdążyłem przenieść wszystkich wyników na kartę odpowiedzi.


Niepoprawna pisownia

na pew no

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napew no

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napewno

Niepoprawna pisownia