Niepoprawna pisownia

nie oczekiwanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieoczekiwanie

Poprawna pisownia