Niepoprawna pisownia

nie obrobiona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieobrobiona

Poprawna pisownia