Niepoprawna pisownia

zarzócałeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zarzucałeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zażucałeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rzucałeś

Niepoprawna pisownia