Niepoprawna pisownia

stępel

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stempel

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo stempel należy zawsze zapisywać przez em. Jego pisownia została narzucona przez fakt, że jest ono zapożyczeniem z języka niemieckiego, w którym zapisuje się je właśnie przez em. W polszczyźnie zostało zasymilowane bez zmiany głosek.
Stempel to przyrząd służący do odciskania jakiegoś wzoru na innym materiale. Najczęściej używa się tego słowa w kontekście pieczęci, która powoduje pozostawienie odpowiedniego symbolu na papierze. W numizmatyce oznacza on jednak przyrząd do tłoczenia monet, pozostawiający na nich wzór orła i reszki.
W budownictwie mianem tym nazywa się element konstrukcyjny, podtrzymujący inne fragmenty budowli. W obróbce plastycznej służy z kolei jako element tłoczący.
Dawniej stempel oznaczał przyrząd do ubijania ładunku w broni odprzodowej (historycznej broni palnej, ładowanej od strony wylotu lufy).

Przykłady poprawnej pisowni

Pożycz mi na kilka chwil ten stempel z nazwą i logiem naszej instytucji, ponieważ mój gdzieś zaginął.
Kiedy Marek poszedł do muzeum ze swoją klasą, zobaczył w gablocie duży, stary stempel.
Stempel lustrzany służy w numizmatyce do uzyskania estetycznego wyglądu każdej monety.