Poprawna pisownia

chmury

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hmóry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chmóry

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hmury

Niepoprawna pisownia