Niepoprawna pisownia

dwudziestydrugi sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty drugi sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym drugim dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym drugim sierpniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestydrugi sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty drugi sierpień

Niepoprawna pisownia