Niepoprawna pisownia

nie narodzone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienarodzone

Poprawna pisownia