Poprawna pisownia

nie najeść

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie na jeść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienajeść

Niepoprawna pisownia